Onze Vriendjes
Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Onze Vriendjes biedt opvang aan voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. We zijn een Nederlandstalige kribbe met oog op kwaliteit, veiligheid en hygiëne. Respect en geborgenheid voor elk kind vinden wij enorm belangrijk.

Betaling

Deze opvang hanteert een inkomensgerelateerd tarief.

Deze opvang houdt, bij het bepalen van je dagprijs, rekening met je gezinsinkomen. Op de website mijn.kindengezin.be kan je een simulatie maken van jouw tarief. Zo heb je een idee van het dagtarief dat je ongeveer zal moeten betalen. Hiervoor heb je wel een identiteitskaart met je pincode en kaartlezer, een token of de digitale identificatie-app ‘itsme’ nodig.

Volgende kosten worden maandelijks bij het dagtarief geteld:

  • Administratiekost: € 3.50
  • Luiers: € 1.30 voor een volle dag, € 0.80 voor een halve dag

Er wordt éénmalig een waarborg van € 150 aangerekend, € 50 voor ouders met een gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan € 2.000.

Inschrijving

Alle inschrijvingen gebeuren via www.kinderopvanginbrussel.be

De toewijzingen gebeuren ongeveer 7 maanden voor de gevraagde startdatum.

U ontvangt dan een mail met meer informatie.

Minimale aanwezigheid

We verwachten dat je kind minstens 3 dagen in de week naar de kribbe komt.

Welkom

We zouden het leuk vinden je te ontmoeten.